Hva koster advokat i trafikkskadesak?


Kostnadene for advokatbistand kan dekkes gjennom ulike ordninger. Vanligvis dekkes kostnadene til advokat av det ansvarlige forsikringsfirmaet. I andre tilfeller kan skadelidte ha krav på fri rettshjelp.

Dekning for advokatbistand gjennom forsikringsfirmaet

Utgifter til advokatbistand i forbindelse med forsikringsoppgjøret for skadelidte dekkes av det ansvarlige forsikringsfirmaet. Forsikringsfirmaet dekker løpende kostnader som er nødvendige og rimelige. Hvilke kostnader som er nødvendige og rimelige kan det ikke gis et entydig svar på. Dette vil blant annet bero på sakens karakter. I praksis vil som oftest alle kostnader i forbindelse med advokatbistand dekkes av forsikringsfirmaet. Dersom kostnadene vil gå utover det som blir dekket av forsikringsfirmaet vil ikke dette bli pådratt uten at klienten er fullt ut informert om dette.

Ettersom det er klienten som er advokatens oppdragsgiver, vil klienten i prinsippet være ansvarlig for kostnadene til juridisk bistand. Dette skaper normalt sett aldri problemer. Utgiftene dekkes som den klare hovedregel fullt ut av forsikringsfirmaet.

Kravet på dekning av kostander for advokatbistand er betinget av at du har krav på trafikkskadeerstatning. Hvorvidt du har krav på trafikkskadeerstatning vil imidlertid en advokat avklare raskt etter at saken har blitt tatt opp. På denne måten slipper du å bekymre deg for høye kostnader.

Dekningen for advokatbistand gjennom retten til fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnadene for juridisk bistand. I trafikkskadesaker er kravet på fri rettshjelp behovsprøvd. Dette betyr at kravet på fri rettshjelp avhenger av hvilken inntekt og formue man har. Det har blitt stilt et inntektsmessig tak på 246 000 kroner. Personer som har nettoinntekt under denne inntektsgrensen har følgelig krav på fri rettshjelp i trafikkskadesaker.