Profil


Advokat Cathrine Rieber-Mohn er spesialist på familierett og særlig saker som gjelder barn, foreldreansvar og hvem av foreldrene som bør ha barnet boende hos seg. Dette er ikke noe enkelt rettsområde og slike saker krever en dyktig advokat. Selv om hensynet til barnets beste skal være styrende i slike saker har en dyktig advokat mange muligheter til å få frem dine argumenter. Advokaten undersøker i første møte om du har krav på fri rettshjelp.