Fredrik Sverstad Eriksen

Advokatfullmektig

Profil


Personskadeadvokat Fredrik Sverstad Eriksen har personskaderett som sitt spesialområde. Han har erfaring innen yrkesskader og da særlig spørsmålet om når idrettsutøvere kan få yrkesskadeerstatning. Han har videre jobbet mye med bilskader og andre typer personskader. Advokat Fredrik Sverstad Eriksen har 11 års bakgrunn fra militæret og fra toppfotball. Av juridisk erfaring har han spesialfag i forsikringsrett og sjørett samt patent, design og varemerkerett. Han har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett om opphør av midlertidige ansettelser.