Nina M. Bakkane

Økonomiansvarlig

Profil


Nina M. Bakkane er avdelingsleder i Tønsbergadvokatene. Hun jobber med økonomi og har ansvaret for den daglige driften av firmaet.