Siri Besikiotis Horn

Advokat

Profil


Advokat Siri Besikiotis Horn jobber med fast eiendom, og spesielt spørsmål knyttet til kjøp og salg, megleransvar, tomtefeste, nabotvister, servitutter og plan- og bygg. Hun jobber også med økonomiske oppgjør ved skilsmisse, samlivsbrudd og arveskifte. Hun er god på ulike beregninger av boslodd og gjennomføring av oppgjør. Hun har god erfaring med tvisteløsning og prosederer jevnlig for retten. Det er en trygghet i å bruke en fagperson som kan sitt fag.