Profil


Siri Kallum-Vestby jobber primært innenfor områdene arbeidsrett, familie- og arverett samt fast eiendom. Siri har god kunnskap innen tomtefeste og tomtefestekontrakter. Siri prosederer jevnlig saker for retten og har betydelig erfaring med forhandlinger (i og utenfor domstolene).