Forsikringsrett


Våre advokater kan reglene og er spesialister på å tolke forsikringsavtaler. Vi hjelper deg, slik at du får det du har krav på.

Søk om gratis advokat

Forsikringsrett


Vi har alle sammen mange ulike forsikringer. De fleste har husforsikring, hytteforsikring, båtforsikring, innboforsikring, bilforsikring, motorsykkelforsikring og reiseforsikring. I tillegg tegner vi ofte livsforsikringer og forsikringer som dekker spesielle sykdommer eller uførhet. Mange har i tillegg flere ulike forsikringer gjennom sitt arbeidsforhold eller gjennom medlemskap i foreninger.

Når forsikringstilfellet inntrer får man ofte avslag fra sitt forsikringsselskap under henvisning til vilkår med liten skrift. Mange har ikke engang lest disse vilkårene. Det er ofte takken for å ha betalt premie i mange år.

Forsikringsselskapet må ha hjemmel i avtalen

Et forsikringsselskap kan ikke fritt unnlate å betale når forsikringstilfellet inntrer. Det krever hjemmel i forsikringsavtalens vilkår. I tillegg krever forsikringsavtaleloven at disse vilkårene er tydelige og klare. Er noe uklart vil de bli tolket mot selskapet i en sak.

Et forsikringsselskap kan ikke fritt lage så dårlige vilkår de ønsker. For å selge forsikring i Norge kreves tillatelse. Næringsdepartementet har fastsatt konsesjonsvilkår som forsikringsselskapene må oppfylle. Lager selskapet vilkår som er urimelige kan man klage disse inn etter forsikringsvirksomhetsloven. I verste fall kan de miste sin konsesjon til å selge forsikring i Norge.

Som forsikringstaker har du mange rettigheter og det er viktig at du velger en advokat som kan tolke forsikringsavtaler og kan forsikringsavtaleloven. Dette er et komplisert område som man må jobbe med hele tiden for å kjenne alle de siste avgjørelsene fra finansklagenemnda og rettspraksis. Våre advokater kan reglene og er spesialister på å tolke forsikringsavtaler.

Det er lurt å snakke med en av advokatene hos Osloadvokatene. Ta kontakt om du lurer på noe!

Kontakt oss