Gjenopptak av avsluttet sak om personskade


Utgangspunktet er at en avsluttet sak er endelig. Det er derfor svært viktig å være klar over hva du har krav på ved et erstatningsoppgjør i første omgang. I visse tilfeller kan imidlertid saken gjenopptas. Dette innebærer at erstatningsoppgjøret tas opp til en ny vurdering.

Erstatningssak avsluttet utenfor domstolene

En sak om personskade som er avsluttet utenfor domstolene kan gjenåpnes hvis du opplever at helsen eller ervervsevnen forverres i vesentlig grad i forhold til det som ble lagt til grunn ved erstatningsoppgjøret. Forverringen må videre skyldes den ulykken du ble utsatt for. I tillegg er det en forutsetning at det opprinnelige erstatningsoppgjøret etter skadens forverring fremstår som urimelig eller ubalansert.

Erstatningssak avsluttet ved dom

For at en sak som er avsluttet ved dom skal kunne gjenopptas er det, i likhet med sak som er avsluttet utenfor domstolene, en forutsetning at helsen eller ervervsevnen er forverret i vesentlig grad i forhold til det som ble lagt til grunn ved domsavsigelsen. I tillegg må kravet om gjenopptakelse være fremsatt senest innen fem år etter at dommen ble avsagt, og innen tre måneder fra du fikk rede på forholdet som begrunner gjenopptakelse av saken.