Høy erstatning til tross for avkortning


En ung mann kjørte av veien i høy hastighet med MC og ble pådratt store skader. Senere spesialisterklæring gjorde rede for at skadene lå innenfor menerstatningsgruppe 2 hvilket utgjør skader mellom 25 og 34 % varig medisinsk invaliditet.

Forsikringsselskapet la til grunn 35 % avkortning i erstatningen som følge av medvirkning til skadene, altså som følge av høy hastighet.

Advokat hos Osloadvokatene bistod skadelidte etter at avkortningens størrelse ble lagt til grunn, samarbeidet med innhenting av spesialisterklæring og bistod med forhandlinger av sluttoppgjør.

Til alt hell hadde den unge mannen tegnet en egen fritidsulykkesforsikring med høy erstatningssum hos forsikringsselskapet som motorsykkelen var forsikret i. Dette skulle vise seg å bli utslagsgivende med hensyn til erstatningens størrelse.

Etter forhandlingene ble skadelidte tilkjent over 1.000.000,- i erstatning fra forsikringsselskapet. Dette til tross for at han klarte å holde seg i arbeid og med dette ikke hadde tap i fremtidig erverv, altså fremtidig inntektstap, og til tross for avkortningsprosenten.

Advokaten kan bistå med å vurdere avkortningens størrelse og vurdere om selskapets prosentgrad skal klages inn til Finansklagenemden. Det er imidlertid en frist for å klage som er viktig å overholde. I tillegg har advokaten en viktig rolle med å bistå i alle ledd med hensyn til forsikringsselskapets utredning av saken. Som hovedregel vil det lønne seg å bruke advokat som kjenner erstatningsretten og som vet hva den enkelte har krav på i erstatning.

Dersom du har blitt påført en personskade og ønsker å få avklart om du har rett til menerstatning, samt erstatning under øvrige erstatningsposter, kan du bare ta kontakt med oss i Osloadvokatene AS. Du må gjerne ta kontakt med undertegnede . Send meg en epost på henriksen@advokat.no eller ring meg på 926 34 868. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.