Pasientskade


Det er ikke alltid like lett å få erstatning på egenhånd. Derfor er det lurt å bruke Osloadvokatene.

Søk om gratis advokat

Pasientskade


Loven er klar: Har du blitt utsatt for feilbehandling og fått en skade, da skal du ha erstatning.

Det er ikke alltid like lett å få erstatning på egenhånd. Derfor er det lurt å bruke Osloadvokatene. Ved å bruke Osloadvokatene er du sikret bistand fra en advokat som har lang erfaring med pasientskader.

Norsk pasientskadererstatning (NPE)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig ordning hvor Staten betaler erstatning når noen i helsevesnet gjør feil. Du skal ha dekket hele ditt økonomiske tap med tillegg av mènerstatning. Dette er en ekstraerstatning for ikke-økonomisk tap.

Norsk pasientskadeerstatning mener at man ikke trenger advokat i slike saker, men vår erfaring er at privat advokat alltid lønner seg. Det sier seg litt selv også. Du ville ikke stolt på motparten i andre typer saker heller og i disse sakene er Norsk pasientskadeerstatning din motpart. Det er de som skal betale ut den erstatningen, hvis kravet fører frem.

Du kan alltid kreve å bruke en advokat fra Osloadvokatene

Du kan alltid kreve å bruke din private advokat. Etter forvaltningsloven har du rett til å la deg bistå av advokat på ethvert trinn av saken. Det er det ingen som kan nekte deg.

Advokatutgifter

Det normale er at utgifter til advokat blir dekket som en utgift man har fått i forbindelse med skaden. Imidlertid er skadelidte å anse som oppdragsgiver og dermed ansvarlig. Dette volder sjelden noe problem. Det kan dekning via NPE ved deres erkjennelse av erstatningsansvar eller innboforsikringen ved tvist. Skadelite vil til enhver tid bli informert om påløpte kostnader og Osloadvokatene pådrar aldri en skadelidt vesentlige omkostninger uten at dette er uttrykkelig avtalt. Dermed vil man som klient alltid være trygg i forhold til dette.

Kontakt oss