Trafikkskade


Osloadvokatene tilbyr «no cure no pay» i erstatningssaker og da får du ingen faktura hvis kravet ikke fører frem.

Søk om gratis advokat

Trafikkskade


Dersom du har blitt påført en personskade som følge av en trafikkskade, har du krav på full erstatning fra bilens forsikringsselskap. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for ulykken.

I Norge er det en lovpålagt plikt til å ha forsikring som skal dekke skade kjøretøyet volder. Erstatningen skal dekke ditt økonomiske tap som følge av ulykken, herunder inntektstap og utgifter. Erstatningen kan også dekke tapt livsutfoldelse.

I oppgjøret med forsikringsselskapet oppstår ofte mange vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger. Skadelidte blir ofte møtt med flere innsigelser fra forsikringselskapet, typisk at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, eller at beregningen av tapet blir foretatt på uriktig grunnlag. I slike tilfeller er det svært viktig å la seg representere av en advokat som har erfaring med forsikringsoppgjør etter trafikkulykker. Ofte kan det avgjørende være så enkelt som å få en riktig spesialistvurdering.

Osloadvokatene har flere advokater som har spesialisert seg innen personskadeerstatning. Våre advokater kan hjelpe deg med å føre bevis for årsakssammenheng, ansvarsgrunnlag og beregning av tap.

Osloadvokatene tilbyr NO CURE NO PAY i erstatningssaker og da får du ingen faktura hvis kravet ikke fører frem.

Kontakt oss

Flere fagartikler