Trafikkskadet mann fikk millionerstatning etter advokatbistand


En mann hadde blitt påført en personskade som følge av en trafikkulykke. I erstatningsoppgjøret mot forsikringsselskapet, hevdet forsikringsselskapet at de ikke var erstatningsansvarlige for det økonomiske tapet mannen var påført. Etter bistand fra Advokat Torgersen endte forsikringsselskapet opp med å betale erstatning på over 1, 5 millioner kroner.

Mannen hadde fått både fysiske og psykiske plager etter ulykken, og disse medførte at mannen ikke lenger var i stand til å jobbe.

Forsikringsselskapet begrunnet deres manglende erstatningsansvar med at trafikkulykken ikke hadde forårsaket mannens plager. Selskapet hevdet altså at det ikke forelå årsakssammenheng mellom ulykken og plagene. Da årsakssammenheng er et vilkår for erstatningsansvar, medførte dette etter selskapets oppfatning, at de ikke var ansvarlig til å utbetale noe erstatning.

Viktigheten av å velge en egnet spesialist i sak om trafikkskade

Advokat Torgersen er spesialisert innen personskadesaker, herunder også erstatning etter trafikkskader. Hun har erfart at valg av spesialist kan være avgjørende for erstatningsutfallet. Det er derfor helt nødvendig å benytte en spesialist som er egnet for din sak. En spesialist kan være egnet for en type skade, men ikke en annen. Ved å benytte deg av en av våre advokater, kan du være sikker på at du får et riktig grunnlag for erstatningsoppgjøret.

I denne saken forhandlet Torgersen med forsikringsselskapet om valg av spesialister til å utrede de ulike plagene. Spesialisterklæringen konkluderte med at det forelå årsakssammenheng mellom trafikkulykken og mannens plager. Forsikringsselskapet hadde følgelig ikke lenger grunnlag for å hevde at de ikke var erstatningsansvarlig. Klient fikk dermed utbetalt over 1,5 millioner kroner i erstatning. Utgiftene til advokat ble også dekket av forsikringsselskapet.

Dekning av advokatutgifter i sak om trafikkskade

Det ansvarlige forsikringsselskapet skal som utgangspunkt dekke skadelidtes rimelige og nødvendige advokatutgifter i trafikkskadesakene.

Advokat Anette Torgersen har spesialisert seg innen personskadeerstatning, herunder også erstatning etter trafikkulykker. Advokat Torgersen kan kontaktes på e-post anette.torgersen@advokat.no eller på telefon 924 80 084.